Deeper Results

Year Student Name City/Village SML No. DCT MIRROR Kasauti NTA NEET AIR
2021 Vaishnavi Sarda Washim SML - 3 - 671/720 - 715/720 17
2021 Madhushree Chavan Latur - 673/720 602/720 636/720 710/720 38
2021 Aditya Rasal Aigre - 632/720 640/720 643/720 707/720 48
2021 Atharva Wattamwar Nanded - 690/720 655/720 - 705/720 87
2021 Aryan Jain Jalgaon - 690/720 675/720 675/720 705/720 92
2021 Onkar Kabra Latur - 642/720 639/720 681/720 700/720 197
2020 Abhay Chillarge Latur - 641/720 - 696/720 705/720 46
2020 Atharav Deo Pune - 677/720 641/720 676/720 700/720 73
2020 Rahul Kothari Mumbai - - 685/720 705/720 700/720 92
2020 Jayatra Shah Mumbai - 589/720 634/720 672/720 700/720 110
2019 Sarthak Bhat Nashik SML - 1 631/720 - 660/720 695/720 6
2019 Sairaj Mane Sangali SML - 2 597/720 - 672/720 686/720 34
2019 Siddhant Date Pune SML - 3 - - 599/720 685/720 50
2018 Krishna Agarwal Nanded SML - 1 - - 635/720 685/720 7
2017 Rucha Herlekar Pune SML - 1 633/720 - 632/720 680/720 33
Year Name of the Students College Marks SML No. Deeper Marks In Deeper Number In District Number MHT-CET Exam Status Whether Maintain Rise in Marks
2018 Krishna Agarwal Vedant College, Nanded 685/720 1 635 7 1 First SML in Maharashtra Rise 50
Priyesh Wakhariya Prakash Jr. Coll., Kandiwali 191/200 2 171 10 1 Second in Maharashtra Rise 20
Amey Zarkar 191/200 2 171 12 1 Second in Maharashtra 20
Mona Gandhi Prakash Jr. Coll., Kandiwali 189/200 176 6 1 First in Girls in Maha. Rise 13
2017 Rucha Herlekar
PCB
Fergussion College, Pune 680/720 1 632 2 1 First SML in Maharashtra (Medical list) Rise 42
2017 Smit Rambhaiya
PCM
Prakash Jr. Coll., Kandiwali 197/200 1 176 6 1 First in Maharashtra Rise 21
Mundra Vijay J.
PCM
Sangmeshwar Coll., Solapur 197/200 1(2) 182 1 1 First in Maharashtra Rise 15
2016 Rishabh Rawat
PCB
IES Coll.,Bandra, Mumbai 200 1 196 1 1 First in Maharashtra Rise 4
2016 Chinmay Ghanekar
PCM
Sathaye College, Parle (E) 199 37 164 37 1 First in Maharashtra Rise 34
2015 Tanmay Borade
PCB
Prakash College, Mumbai 198 4 189 1 4 Fourth in Maharasahtra Maintained 9
2015 Parimey Patil
PCM
ACS College, Dharangav 237 1 278 1 1 DCT,Kasauti Topper -41
2014 Devesh Shilimkar
PCB
Rajarshi Shahu Coll., Latur 671 1 671 2 1 First in Maharashtra Exactly same 0
2013 Harshad Ramineni
PCB
S.G.P.P. HS & A.V.Patel (Gokalibai) Jr. Coll. Parle 607/720 5 573 1 1 First in Maharashtra Rise 12
2013 Sachi Deshpande
PCM
Y.C. Sci. College, Satara 196 2 195 1 1 First in Girls in Maha. Rise 1
2012 Madhavi Indani
PCB
J. E. College, Jalna 198 1 193 2 (2) 1 First in Maharashtra Rise 5
2012 Pushkar Narsikar
PCM
Rajarshi Shahu Coll., Latur 196 1 195 1 (4) 1 First in Maharashtra Yes 1
2011 Vivek Tiwari
PCB
R.D.National coll., Bandra 195 1(1) 191 6 2 First in Maharashtra Rise 6
Parsmitai Bhattacharj Sathaye College, Parle 195 1(2) 196 1 1 First in Maharashtra Yes 1
Karan Kalani Rajarshi Shahu College 195 1(3) 191 7 1 First in Maharashtra Yes 4
2011 Pritesh Lahoti
PCM
J.E.S. College, Jalna 197 3 195 3 1 3rd in Maharashtra Yes 2
2010 PCM Anish Biwalkar Ruiya College, Matunga 199 1(1) 187 7 1 First in Maharashtra Yes 12
Shronit Ladhani Sathaye College, Parle 199 1(2) 188 4 1 First in Maharashtra Rise 11
Rahul Dube Mithibai College,Parle 199 1(3) 195 1 2 First in Maharashtra Rise 4
2010 PCB Keyur Desai Mithibai College,Parle 198 1 192 2 2 First in Maharashtra Rise 6
Sarika Solanke Rajarshi Shahu Coll., Latur 198 1(2) 173 43 1 First in Maharashtra Rise 25
2009 Abhishek Sen
PCM
Birla College, Kalyan 199 2 183 2 1 Mumbai Division First
Maharashtra Second
Yes 16
2008 Pavitra Shetty Premraj Sarda College Ahemadnagar 199 2 183 2 1 Pune Division First
Second in Maharashtra
Yes 16